Seuran historia

Jaakko Ilkka Seura ry:n vaiheita (9.6.1979 alkaen)

Perustettu 421 vuotta Jaakko Ilkan mestauksen jälkeen.

Nuijapäällikkö Jaakko Ilkan jälkeläisiä kokoontui Ilmajoella kesäkuun 9.päivänä 1979 perustamaan sukuyhdistystä. Se merkittiin yhdistysrekisteriin 3.9.1986 nimellä Jaakko Ilkan Jälkeläisten Sukuyhdistys ry.  1991 nimi muutettiin Jaakko Ilkan Suku ry:ksi, mutta rekisteröinti tapahtui vasta 1.10.2004. Seuran sääntöjä muutettiin jälleen 10.1.2015 pidetyssä ylimääräisessä sukukokouksessa, jossa hyväksyttiin myös nimen muuttaminen Jaakko Ilkka Seura ry:ksi. Yhdistysrekisteri hyväksyi muutokset 5.3.2015.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kotiseutuneuvos Vesa Luoma. Hänen jälkeensä puheenjohtajaksi tuli Niilo Yli-Ilkka, välillä Oiva Rinta-Kurikka, ja sitten uudelleen Vesa Luoma, jota seurasi Erkki Holkko. Kesällä 2004 puheenjohtajaksi valittiin Seppo E Järvinen ja vuodesta 2007 puheenjohtajana toimi Juhani Salovaara. Vuodesta 2009 puheenjohtajana oli Pentti Laine Mustasaaresta. Sukuneuvoston järjestäytymiskokouksessa 20.7.2013 puheenjohtajaksi valittiin Seppo E Järvinen Alavudelta.  Wanhassa Karhunmäessä 25.2.2017 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa  puheenjohtajaksi valttiin Esko Lehtovaara Jalasjärveltä.

Sääntöjen mukaan: ”Seuran tarkoituksena on tutkia ja selvittää vuonna 1597 kuolleen nuijapäällikkö Jaakko Ilkan ja hänen jälkeläisten sekä esivanhempien vaiheita, selvittää ja tutkia heidän merkitystä Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen paikallistasolta valtakunnantasolle, selvittää ja tutkia nuijasodan henkistä ja aineellista merkitystä sekä tarkastella niiden vaikutusta asutukseen ja väestöliikkeisiin.”

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen.

Seuran ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi pidettävä varsinainen kokous. Kokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään 8 ja enintään 15 neljäksi vuodeksi valittua jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Seuran varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana tammi-syyskuussa joka neljäs vuosi.  

Seura julkaisee jäsenlehteä, jonka ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1991. Vuodesta 2009 alkaen se on ilmestynyt kerran vuodessa. Jäsenistöön pidetään yhteyttä lehden lisäksi tarvittaessa jäsenkirjeillä ja järjestämällä jäsentapaamisia.

Jaakko Ilkasta ja hänen jälkeläisistään on ilmestynyt Jaakko Sarvelan tekemä tutkimus. Teos on tällä hetkellä loppuunmyyty. Kirjan uudistettu laitos on valmisteilla.