Leväluhdan muinaisDNA

DNA-näyttely naisten mt DNA-testien tuloksista on esillä Nurmon museolla. Näyttelyssä on esillä mm. U- ja K-haplon tuloksia.

Leväluhdasta saatujen näytteiden perusteella on voitu määrittää mm. kahdella naisella U-haplo ja kolmennella K-haplo. Näyttelyssä on esillä MTdna tuloksia, jotka ovat näitä lähellä: U5a1a1a, U5a1a1 ja K1a4a1b.